Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), bilişm ve iletişim teknolojileri kullanarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. İyi ve sağlıklı işleyen bir halkla ilişkiler uygulaması için günümüz iletişim teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluktur. BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesi yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkan sağlamıştır.Toplumsal Bilincin Artırılmasına Yönelik Tedbirler kapsamında "Bimer'i arıyorum yasal hakkımı kullanıyorum!" örnek meteryalinin tüm Bakanlık/kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarının panolarda, kurumsal internet sayfalarında duyurulması ve sergilenmesi öngörülmüştür.