• İlçe Mahalli İdareler Şefliği görevleri şunlardır:
 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca, Kaymakamlıklarca yapılması gereken mahalli idareler ve mahalli idare birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 2. İlçe Brifingi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 3. Kaymakamlık Makamına verilen, Mahalli İdareler Şefliğine havale edilen ihbar, şikayet ve suç duyuruları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 4. Mahalli İdareler ve mahalli idareler birliklerinin hukuki konularda görüş taleplerini cevaplamak, Bakanlık görüşü oluşturulması gerekenleri Bakanlığa göndermek.
 5. Belediye Başkanının izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği Kaymakamlığımıza gönderilen Meclis ve Encümen kararları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 7. Belediyenin yapacağı ihalelerin ilanlarını yapmak ve tutanaklarını tutmak.
 8. Muhtarların izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek.
 9. Muhtarların resmi mühürleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 10. Eğitim ve Kültür işlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 11. Bayındırlık ve imar işlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 12. Mahalli İdareler işleri ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 13. Yerel gündem ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 14. Araştırma, planlama, Koordinasyon işlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 15. Soru önergelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 16. İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Kararlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 17. Kaymakamlar toplantısı kararlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 18. Şehit ve Gazi işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 19. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.