On Birinci Kalkınma Planının hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluştuırulması amacıyla vatandaşlarımızın katılımının beklendiği bir anket çalışması hazırlanmıştır. Aşağıdaki linke tıklayarak ankete katılabilirsiniz...
 
http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr