KARTAL MALMÜDÜRLÜĞÜ
 
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
 
1
Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi
1- Konusuna göre; a) İlgili idarenin yazısı b) Mahkeme kararı c) İdari para cezası karar tutanağı d) Ecrimisil ihbarnamesi e) İlgilinin Beyanı
15 Dk.
 
2
Adli Teminat İşlemleri
1- Tahsilinde; Mahkeme Kararı 2- İadesinde; a) Mahkeme Kararı b) Alındı aslı c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
15 Dk.
 
3
Teminat Alınması
1- İhaleyi yapan kurumun yazısı 2- Teminat olarak kabul edilecek değerler
15 Dk.
 
4
Kesin Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı 2- Alındı belgesi 3- SGK ilişiksizlik belgesi 4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge 5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
45 Dk.
 
5
Geçici Teminat İadesi
1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı 2- Alındı belgesi 3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
45 Dk.
 
6
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
1- Alındı belgesi 2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı 3- İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe 4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi5-Vergi dairelerinin yaptığı kişilere ve firmalara ait red ve iade ödemelerinin keos üzerinden sisteme gün içinde ödeme saati 15:30'a kadar gönderilir.
45 Dk.
 
7
Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi Verilmesi
Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe
10 Dk.
 
8
Emanet İade İşlemleri
1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe 2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde) 3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı 4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
30 Dk.
 
9
Kaybedilen Alındı Belgeleri İçin Tasdikli Suret Verilmesi
1- Dilekçe 2- Gerekli hallerde gazete ilanı
1 Saat
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
 
Mücbir sebep, sistem arızaları (say2000i sistemi), elektrik kesilmesi vb. haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir.
 
 
 
Kasa, günlük resmi çalışma süresinin bitiminden bir saat önce kapatılır. (Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Md.12/6-a)
 
İlk Müracaat Yeri
İlçe Malmüdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
İlçe Kaymakamlığı
 
 
İsim
: Ayşe ALPARSLAN
İsim
:Abdullah DEMİR
 
 
Unvan
: Malmüdürü
Unvan
: Kaymakam
 
 
Adres
: Karlıktepe Mah. Spor Cad.           No:17 Kat:2 Kartal/İST.
Adres
: Karlıktepe Mah. Spor Cad.                       No:17 Kat:3 Kartal/İST.
 
 
Telefon
: 0 216 473 30 30
Telefon
0 216 473 24 55 - 374 00 84 - 85
 
 
Faks
: 0 216 473 24 57
Faks
0 216 306 00 04
 
 
e-posta
: aalparslan@muhasebat.gov.tr
e-posta
: kartal@istanbul.gov.tr