• İlçe Hukuk İşleri Şefliği görevleri şunlardır:
 1. Apostil ve Bakım Belgelerini tasdik etmek.
 2. Apostil Tasdik şerhi verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 3. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 4. İlçe İdare Kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek.
 5. İlçe İdari Kurulunun idari, istişari ve kanuni olarak vermiş olduğu kararları hazırlamak, iş ve işlemleri yapmak.
 6. Muhtelif kanunlardan kaynaklanan men ve tahliye ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 7. Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları, köy yerleşim yeri ve tabii yer adlarının değiştirilmesi işlemlerini yürütmek.
 8. 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 9. Harita iş ve işlemlerini yürütmek.
 10. İnsan Hakları Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 11. Hukuk işleri şeflliği ve İdare Kurulu ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak.