Kartal İlçesinin tarihi gelişimini 6. asrın başlarından itibaren tetkik etmek mümkündür. Kartal İlçesi, yerleşim bölgesi olarak verimli topraklara sahip, iklimi gayet müsait, yeraltı menbaa suları azımsanmayacak kadar fazla, Ayazma ile meşhur ve dünyanın balkonu Yakacık gibi bir tabiat harikasına sahip olan tarihi ve kültürel zenginlikleri ile oldukça göz kamaştırıcı bir ilçedir.

        Kartal'ın önemli bir semti olan Yakacık'ta yapılan kazılardan çıkan tarihi eserlerin Bizans devrine ait olduğu anlaşılmıştır. Çok eski tarihten beri iskân bölgesi olduğu belirlenen Kartal'ın Bizans devrinden evvelki geçmişi hakkında belgeye dayanan bir bilgiye rastlanmamıştır. 6. yüzyıl başlarında kurulan Kartal`ın merkezi Bizans İmparatorluğu döneminde Kartalimen isminde bir balıkçı köyüydü.

        Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman şah, 1075-1086 yılları arasında Anadolu'nun büyük bir bölümünü fethetti. Süleyman şah, Bizans İmparatorluğu içindeki taht kavgalarından yararlanarak fetih sahasını Kartal'ın da içinde bulunduğu toprakları alarak Üsküdar'a kadar genişletti. 1081 yılında tahta çıkan Bizans İmparatoru Alexios Kommenos, Selçuklu Türklerini askeri olarak İstanbul Boğazı'ndan uzaklaştıramayınca Süleymanşah ile antlaşma yaptı. Bizans İmparatoru Alexios Kommenos ile Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman şah arasında 1081 yılında yapılan antlaşmaya göre Drakon (Dragos) Çayı iki taraf arasında sınır olarak belirlenmiştir. Bu çay bugünkü Maltepe'nin batısında Maltepe ile Kartal arasında sınırı teşkil eden ve bu adı taşıyan Dragos tepesinin yanından geçerek denize dökülen küçük bir sudur. İşte Anadolu'da Türklerle Bizanslıların ilk hududu bu anlaşma ile tespit edilmiştir.

        Süleymanşah, 1086 yılında Halep kuşatması sırasında ölünce Anadolu Selçuklu tahtında ortaya çıkan hükümdar boşluğundan istifade eden Bizans İmparatorluğu Kartal'ın da içinde yer aldığı Kocaeli Yarımadası'nı tekrar topraklarına katmıştır. 1097 senesinde Haçlı ordularının İznik'i muhasara ettikleri ve Sultan I. Kılıçarslan ile muharebe yaptıkları zaman, Bizans imparatoru Alexios Kommenos, boğazı geçmiş ve Palekanon' da (Maltepe) karargâh kurmuştur. Haçlı seferleri sırasında Maltepe, Doğu ve Batı arasında bir intikal sahası olmuştur. Osmanlı Devleti döneminde, devletin kurucusu Osman Gazi ve ondan sonra başa geçen hükümdarlar fetih sahası olarak Bizans topraklarına öncelik verdiler. Osman Gazi ölünce vefatının akabinde Orhan Gazi, Bizans İmparatoru III. Andronikos ile 1329 yılında yaptığı Palekanon (Maltepe) Savaşı'nı kazanarak Kocaeli Yarımadası ve Kartal'ın da içinde yer alan topraklar tekrar Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Kartal, 1908 yılına kadar Üsküdar Mutasarrıflığı'na bağlı Sancak olarak idare edilmiş, bu tarihten sonra İstanbul iline bağlı bir ilçe olmuştur.